ไปเกาะเต่าด้วยนกแอร์และเรือเร็วลมพระยา (English Available)

GO TO KOH TAO BY NOKAIR AND LOMPRAYAH HI-SPEED FERRY

*** English version is available in each paragraph ***

ทริปนี้เราใช้เวลาพักร้อนช่วงสั้นๆ ในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเพื่อเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวพักผ่อนกันที่เกาะเต่า (Koh Tao) จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับ โดยเราวางแผนไปเที่ยวกัน 4 วัน 3 คืน สำหรับการเดินทางไปนั้นเราเปรียบเทียบหลายวิธี และมาเจอวิธีที่ความสะดวกรวดเร็วและราคามาเจอกันตรงกลางพอดี นั่นคือการเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่สนามบินชุมพรและใช้บริการของเรือเร็วลมพระยาข้ามไปเกาะเต่าครับ

This trip we had spent our short vacation on December 2018 to travel to Tao island (Koh Tao / Thai Language : เกาะเต่า) from Bangkok. This island is located in Suratthani province, southern part of Thailand. We planned to spend 4 days 3 nights there. We had studied and found that it has many way to get there. But the way whish budget and duration have met at half way is taking flight from Bangkok to Chumphon Airport (CJM) and connect with hi-speed catamaran ferry (by Lomprayah).

สำหรับเที่ยวบินจากกรุงเทพไปชุมพรนั้นมีตัวเลือกไม่มากนัก เพราะไม่ใช่สนามบินหลักของภาคใต้ และมีเพียงนกแอร์และแอร์เอเชียเท่านั้นที่มีเที่ยวบินไปชุมพร โดยออกจากสนามบินดอนเมืองเท่านั้น และเมื่อดูเวลาบินแล้วพบว่ามีเพียงเที่ยวบินของนกแอร์รอบเช้าสุดเท่านั้นที่สามารถไปต่อเรือลมพระยาข้ามไปเกาะเต่าได้ภายในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบิน DD7610 (06.30 น. – 07.35 น.) เราจึงตัดสินใจจองเที่ยวบินนี้และจองบริการของลมพระยาจากสนามบินชุมพรไปเกาะเต่าด้วยเลย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2018)

     For flights from Bangkok to Chumphon, it had quite limited choices due to Chumphon is not main city of Thailand. It had only Nok Air and Thai Air Asia only. But both carriers had departure flights from Don Muang Airport (secondary airport of Bangkok for low cost airlines) only. Then, when we check flight schedules, it had only first flight of Nok Air which able to arrive Chumphon and catch hi-speed ferry to Koh Tao within same day. It is flight no. DD7610 (06.30am – 07.35am). So, we decided to book this flight and also book service of Lomprapah from Chumphon airport to Koh Tao.

*THIS INFORMATION WAS CHECKED AND UPDATED AS OF 25 DECEMBER 2018

ดังนั้นผมจึงขอสรุปแผนการเดินทางของเราจากกรุงเทพไปเกาะเต่าดังนี้ครับ

1. ออกเดินทางจากกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปสนามบินชุมพรด้วยสายการบินนกแอร์

ROUTE : BANGKOK-Don Muang (DMK) to Chumphon (CJM)
FLIGHT : DD7610 – Nok Air
AIRCRAFT : ATR72-500
ETD : 06:30AM (GMT+7)
ETA : 07:35PM (GMT+7)
DURATION : 1 HOUR 5 MINUTES
CABIN : ECONOMY

2. ใช้บริการของลมพระยาจากสนามบินชุมพรไปเกาะเต่า โดยเป็นรถตู้จากสนามบินไปท่าเรือทุ่งมะขามน้อย และเรือเร็วคาตามารันจากท่าเรือไปเกาะเต่า (08.00 น. – 14.45 น.) สามารถซื้อตั๋วเป็นแบบแพ็คเก็จรถตู้ + เรือได้จากเว็บไซต์ลมพระยาได้เลย (https://lomprayah.com)

Thus, I would like to sum up our travel itinerary as follows.

1.Travel from Bangkok (Don Muang) to Chumphon by Nokair
ROUTE         : BANGKOK-DON MUANG (DMK) TO CHUMPHON (CJM)
FLIGHT       : DD7610 – NOK AIR
AIRCRAFT   : ATR72-500
ETD               : 06:30AM (GMT+7)
ETA                : 07:35PM (GMT+7)
DURATION    : 1 HOUR 5 MINUTES
CABIN            : ECONOMY


2. Connect from Chumphon airport to Koh Tao (Van and hi-speed ferry) by Lomprayah (08.00am – 14.45pm).

Lomprayah ticket can be purchased from this website HTTPS://LOMPRAYAH.COM

     เริ่มจากพวกเราไปถึงสนามบินดอนเมืองประมาณ 05.30 น. ก่อนเครื่องออกประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเช็คอิน โหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass (เราเช็คอินออนไลน์มาแล้ว สามารถเข้าช่อง Internet Check-in ได้เลย ไม่ต้องต่อคิวยาว)

     We had started by we arrived Don Muang Airport on 05.30am (1 hour prior flight departure time) to check-in our luggage and get boarding passes. We did online check-in before arrive airport to avoid long queuing. 

เมื่อได้โหลดกระเป๋าและได้ Boarding Pass มาแล้ว เราก็ผ่านกระบวนการ Security Check โดยไฟลท์ของเราในวันนี้จะ Boarding กันที่ Gate – 75 ซึ่งเป็น Bus Gate

     After check-in our luggage and get boarding passes, we passed security inspection. Our flight will be boarding at gate no. 75. It is bus gate.

เมื่อเรามาถึง Gate ก็หากาแฟดื่มสักหน่อยและเข้าห้องน้ำห้เรียบร้อย จากนั้นก็นั่งรอไม่นานทางนกแอร์ก็เรียก Boarding ตรงตามเวลาเป๊ะ

     When we arrived at boarding gate, we had some time to find some coffee to drink before get in the flight. Then, Nok Air had called passengers to board the flight on-time.

     บรรยากาศภายในตัวเครื่องค่อนข้างเก่า (ตรงป้าย Exit มีภาษาฮินดีติดมาด้วย เข้าใจว่าคงเช่าเครื่องของสายการบินอินเดียมาอีกที) จัดที่นั่งแบบ 2-2 ตามแบบฉบับเครื่อง Turboprop ทั่วไป ที่นั่งไม่กว้างไม่แคบ (คนสูง 183 cm แบบผมนั่งไปพอดีๆ ไม่อึดอัด แต่เบาะก็ค่อนข้างเก่าด้วย)

     We flew with turboprop aircraft. The aircraft was quite old (It had Hindi language at EXIT sign. I guessed that it is leased from some Indian airline). The seats were arranged as 2 – 2. Seat pitch was acceptable. It was OK for me who tall 183 cm.

     

      เมื่อบินได้สักพักก็เริ่มลดระดับลงและ Landing ที่สนามบินชุมพรโดยสวัสดิภาพ (จริงๆ ไฟลท์นี้บินเพียง 45 นาทีเท่านั้น) จากนั้นก็เดินเข้าสู่อาคารและรับกระเป๋า

     The flight was pushed back and taken off on-time. When altitude was steady, flight attendances had served drinking water (150 ml) and sold food and souvenir. The flight was taken only 45 minutes and decending & landing at Chumphon airport safely. Then, we disembarked and walked to passenger terminal to claim our luggage.

      เมื่อรับกระเป๋าแล้วเราก็เดินออกมาที่ทางออกฝั่งผู้โดยสารขาเข้าเพื่อไปหาเคาน์เตอร์ของบริษัทลมพระยากัน (ตั๋วรถ + เรือที่ซื้อจากเว็บไซต์ลมพระยาหรือจากหน้าร้านจะยังใช้ขึ้นรถและเรือไม่ได้ ต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์รับตั๋วจริงก่อนครับ)

     After we received our luggage, we walked out to arrival hall and seek for Lomprayah’s counter (we bought van and hi-speed ferry ticket before we travel already but this ticket still unable to use to board the van and ferry. We have to check in at this counter before).

 

ตั๋วนี้ซื้อจากร้านลมพระยาครับ ยังใช้ขึ้นรถและเรือไม่ได้ ต้องไปแลกเป็นตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์ก่อน

     We bought this ticket from Lomprayah office at Bangkok before we fly here. But it unable to use to board the van and ferry yet. We have to check in at Lomprayah’s airport counter (for van) and the pier (for ferry) before.

 

     เมื่อแลกเป็นตั๋วจริงแล้วจะได้ตั๋วหน้าตาแบบนี้มา ตั๋วนี้ใช้ขึ้นรถตู้จากสนามบินไปท่าเรือเท่านั้น พอไปถึงท่าเรือแล้ว ก็ต้องเอาตั๋วสีชมพูด้านบนไปเช็คอินแลกเป็นตั๋วขึ้นเรืออีกครั้ง

     After we check in at Lomprayah airport counter, we will get van ticket.

 

     หน้าตาของรถตู้ที่จะพาเราจากสนามบินไปท่าเรือลมพระยา – ชุมพร (ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย)

 This is the van which took us from Chumphon airport to Lomprayah pier (Thung Makham Noi Pier).

     รถตู้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็พาเรามาถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อยเวลาตอนนั้นประมาณ 9.00 น. เราจะต้องรอเรือรอบบ่ายโมง (จริงๆ มีเรือรอบเช้าออก 7.00 น. แต่ถ้าเรามาเครื่องบินยังไงก็ไม่ทันเรือรอบนี้ ต้องมาค้างที่ชุมพรก่อนหนึ่งคืน หรือมารถทัวร์กลางคืนครับ) เมื่อมาถึงแล้วเราก็เดินตรงไปเช็คอินรับตั๋วขึ้นเรือที่เคาน์เตอร์และนำกระเป๋าไปวางเข้าคิวไว้ครับ

      The van took 1 hour from airport to pier. It was 9.00am at that time, but our ferry will depart on 13.00pm. Actually, it had morning ferry on 07.00am but no any flight able to catch this ferry on same day unless we stay at Chumphon 1 night in advance or take night bus from Bangkok. When we arrive the pier, we headed to check in at ticket counter again to get boarding pass of ferry.

     บริเวณท่าเรือนั้นมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมชาร์จแบตโทรศัพท์ และมินิมาร์ทไว้คอยบริการลูกค้าครับ นั่งรอเรือที่นี่สบายๆ ชิลๆ 😛

     At the pier, it had food restaurant, coffee shop, minimart and phone charger station for passenger.

     ระหว่างนั่งรอเรือเราก็กินข้าว ดื่มกาแฟ ซื้อของกินนิดหน่อย แล้วก็ตระเตรียมของให้พร้อม พวกขนมของกินและเสบียงต่างๆ ไม่ต้องตุนไปมากก็ได้ ที่เกาะเต่ามีเซเว่นหลายแห่ง ราคาแพงกว่าบนฝั่งประมาณ 20% ถือว่าพอรับได้

     During waiting for our ferry, we spent time for our breakfast at restaurant and coffee shop. And, we had bought some snack at minimart as our supplies when we at the island. But don’t worry to stock up it much, because it had many shops and 7-Eleven at Koh Tao. The price is approx. 20% higher than mainland.

     ประมาณสักเกือบๆ เที่ยงเรือเร็วคาตามารันก็มาถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย โดยเป็นเรือที่รับคนมาจากเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า หลังจากที่ผู้โดยสารลงจากเรือหมดเจ้าหน้าที่ก็ตระเตรียมเรือและเรียกเราขึ้นเรือเวลาประมาณ 12.45 น. (กระเป๋าทุกอย่างเราต้องถือขึ้นเรือเองนะครับ ไม่มีคนมาโหลดให้ ดังนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องเอาของหนักไปนะครับ เพื่อความคล่องตัว เพราะทางเดินไปขึ้นเรือค่อนข้างไกลพอควร)

     About noon, our feery was arrived from Koh Tao. After finished unload the passenger, the officers had prepared it and called us for baording on 12.45pm. We had to carry our luggage to the ferry by ourselves, no staff for luggage loading. I recommend to travel as lite-traveler becasue from terminal to boarding bridge was quite far.

เรือมาถึงแล้ว 🙂
ได้เวลาขึ้นเรือ
เรือลำใหญ่มาก นั่งได้เป็นร้อยสองร้อยคน
ที่นั่งภายในเรือ
ที่นั่งภายในเรือ

     เมื่อเราขึ้นเรือกันเรียบร้อยแล้ว เรือก็ออกเดินทางตอน 13.00 น. ตามตารางเป๊ะ วันนี้คลื่นๆ ค่อนข้างแรง ทะเลไม่ค่อยเรียบ ฝรั่งเมาเรืออาเจียนกันทั้งลำ พนักงานแจกถุงพลาสติกกันแทบไม่ทัน ใครที่เมาเรือง่ายก็อย่าลืมขอถุงพลาสติกจากพนักงานมาถือเตรียมไว้ด้วยนะครับ ด้วยความหวังดี 🙂

When all passengers was on-board, the ferry was departed on-time, 13.00am. The sea was rough on that date due to the rain just gone. Many passengers had seasick and vomitting. If you are prone to seasick or carsick, you can request plastic bag from the crew and cary with you during traveling.

     เรือวิ่งออกมาประมาณชั่วโมงครึ่งก็แวะส่งผู้โดยสารที่จุดหมายแรกคือ เกาะนางยวน ที่อยู่ตรงข้ามเกาะเต่าก่อนจากนั้นก็ข้ามฝั่งมาส่งผู้โดยสารที่เกาะเต่าตามลำดับ

     จุดหมายแรกคือเกาะนางยวน

     The ferry took one and half hours to arrive first detination, Koh Nangyuan (Nangyuan Island, Thai Language : เกาะนางยวน) which is opposite Koh Tao. Then, it crossed the side to Koh Tao

     เกาะเต่าอยู่ตรงข้ามเกาะนางยวนครับ

 

     เรือเทียบท่าเกาะเต่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็ลงเรือรอรับกระเป๋าแล้วก็เดินทางสู่ที่พักของเราที่จองไว้ โดยทริปนี่พวกเราจองที่พักกันไว้ที่ Blue Heaven Resort Koh Tao ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมที่วิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเต่าครับ

     When we landed at Koh Tao, we waited to received our luggage and travel to our hotel what we booked in advanced. This trip we stayed at BLUE HEAVEN RESORT – KOH TAO which is the one of best view hotel in Koh Tao.

 

     เมื่อเรามาถึงเกาะเต่าโดยสวัสดิภาพแล้ว ก็เดินทางไปโรงแรมกับรถของทางโรงแรมที่นัดหมายเราไว้ล่วงหน้าแล้ว จากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยรวมแล้วการนั่งเครื่องบินต่อด้วยเรือมาเกาะเต่านั้นเป็นวิธีที่สะดวก ไม่แพง และรวดเร็ว แบบทุกอย่างพบกันครึ่งทางครับ ทริปนี้เราเสียค่าเครื่องบินคนละ 890 บาท (รวมค่าโหลดกระเป๋า 20 กก. แล้ว) และค่ารถ + เรือจากสนามบินชุมพรไปเกาะเต่าอีก 800 บาท รวมแล้ว 1690 บาทเท่านั้น (ราคาเที่ยวเดียว) ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางมาเกาะเต่าที่น่าสนใจมากครับ

     When we safely arrive the hotel, we felt free to take a reat and refreshed ourselves for tomorrow activities. In overall, travelling to Koh Tao by flight and Lomprayah ferry is convenient, affordable and fast. This trip we spent air ticket for 890 THB (about 27.50 USD, included checked luggage 20 kg) and van + ferry ticket for 800 THB (25.00 USD). Total is 1,690 THB (52.50 USD) only (for one-way trip). This is one of interesting way from Bangkok to Koh Tao.

      และผมขอทิ้งท้ายไว้สำหรับขากลับครับ การกลับด้วยเรือต่อด้วยเครื่องบินนั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน ไม่ต่างจากขามา เพียงแต่ต้องเช็ครอบเรือและเที่ยวบินให้ดีก่อนจะจอง ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหรือสั้นกว่าขามาก็ได้ ส่วนขากลับนั้นพวกเราใช้วิธีเรือและต่อด้วยรถของลมพระยาเลยครับ สะดวกดี โดยเรือออกจากเกาะเต่าเวลา 10.00 น. ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อยเวลา 11.45 น. จากนั้นก็ขึ้นรถที่ท่าเรือเลยตอนบ่ายโมง และรถวิ่งยาวมาลงที่ลมพระยาสาขาถนนข้าวสารตอน 20.30 น. ถือว่าสะดวกมากครับ และเหตุผลที่เราเลือกใช้วิธีนี้กลับกรุงเทพเพราะว่าเราได้ไปดำน้ำลึก (Scuba Diving) หนึ่งวันก่อนกลับ ทำให้วันถัดมาเรานั่งเครื่องบินไม่ได้ เพราะหลังดำน้ำลึกนั้นห้ามขึ้นเครื่องบินในระยะ 24 ชั่วโมงเพือความปลอดภัย เราจึงเลือกเดินทางด้วยวิธีนี้ครับ

     Finally, for return trip to Bangkok, we can also use ferry and flight like we travel here. But please check ferry and flight schedule carefully before booking. But we back to Bangkok by ferry and bus by Lomprayah because we did scuba diving one day before we back. Within 24 hours after scuba diving we cannot travel by flight. Lomprayah has their own bus travel from Chumphon to Bangkok which is able to connect from ferry at Lomprayah pier conveniently. We caught ferry from Koh Tao on 10.00am and arrive Lomprayah pier on 11.45am and the bus will depart from pier on 13.00pm and arrive Bangook (Khao San Road – Lomprayah Bangkok office) on 20.30pm.

     The bus of Lomprayah from Chumphon to Bangkok and interior atmosphere.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SHIPY SIWARIT TIASUWATTISETH : เขียน

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHIPYSHIPDOTCOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.