[Review] ยื่นวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ (E-VISA)…ไม่ยาก !!

          ศรีลังกาเป็นประเทศที่เดินทางไปไม่ยากสำหรับคนไทยอย่างเราครับ เพราะถึงแม้จะต้องดำเนินการขอวีซ่าในการเข้าประเทศศรีลังกาสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว แต่ระเบียบขั้นตอนนั้นไม่ค่อยยุ่งยากและเอกสารแทบไม่ต้องใช้อะไรมากเลยสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เหมือนกับวีซ่าอเมริกาหรือกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยการขอวีซ่าศรีลังกานั้นสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

 • ขอโดยตรงที่สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย 

            วิธีการนี้ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องตรงกับข้อกำหนดของสถานทูตศรีลังกา และเดินทางไปขอเองที่สถานทูต ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในระยะยาวกว่ากำหนดเวลาทั่วไป เช่น ไปศึกษาต่อ หรือแต่งงานกับชาวศรีลังกา หรือเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อของวีซ่าธุรกิจมากกว่า เพราะขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติหลายวัน

 • ขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึงศรีลังกา (Visa on arrival)

            วิธีการนี้คือการไปขอที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว โดยต้องไปดำเนินการที่เคาน์เตอร์สำหรับ Visa on arrival และจ่ายค่าธรรมเนียม รวมถึงเจ้าหน้าที่อาจจะขอให้แสดงเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการอนุมัติวีซ่า วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเร่งด่วนและไปขอวีซ่าเอาที่หน้าด่านเลย ซึ่งการขอวีซ่าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ข้อเสียคืออาจจะมีคิวขอวีซ่ายาวและหากเอกสารไม่ครบตามที่เจ้าหน้าที่ขออาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้

 • ยื่นของวีซ่าออนไลน์ หรือ E-Visa 

             วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมอยากแนะนำที่สุดและผมเองก็ไปเยือนศรีลังกาด้วยการของวีซ่าแบบนี้ เพราะใช้แค่เพียงคอมพิวเตอร์และบัตรเครดิต 1 ใบ ก็สามารถขอ E-visa ได้แล้ว ส่วนเอกสารก็ใช้เพียงแค่มีพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุที่ครอบคลุมระยะเวลาที่เราจะพำนักในศรีลังกา ตั๋วเครื่องบินไป-กลับที่ระบุเวลาแน่ชัด และใบจองโรงแรมเท่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องจองตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมให้เรียบร้อยก่อนยื่นขอวีซ่า โดยการมีเอกสารเพียงเท่านี้ก็รับรองได้ว่าวีซ่าผ่านชัวร์ ! โดยทั้งกระบวนการกรอกข้อมูลและรออนุมัติวีซ่าใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (จากประสบการณ์ของผม) ดังนั้นผมจึงขอแนะนำการขอวีซ่าโดยวิธีนี้แบบที่ละขั้นตอนเลยครับ

1. ใช้ไปที่เว็บไซต์ http://www.eta.gov.lk จะพบหน้าตาแบบรูปด้านล่าง จากนั้นให้คลิกเลือกภาษาอังกฤษ (หรือหากใครถนัดภาษาอื่นก็เลือกได้ตามสะดวก แต่ในนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับ 🙂 )

1.png

2. กดเลือก Apply เพื่อสมัครวีซ่า

2

3. กดเลือกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัตร E-Visa ที่ช่อง I Agree

3

4. กดเลือก Apply for an individual สำหรับการสมัครทีละคน

     *ในที่นี้หากใครต้องการสมัครทีนึงหลายๆ คน หรือแบบกลุ่ม เช่นกรู๊ปทัวร์ ก็ให้เลือก Apply for a Group แต่วิธีการกรอกข้อมุลอาจจะต่างไปจากที่ผมอธิบาย เพราะผมเลือกสมัครแบบทีละคน

4

5. กรอกข้อมุลส่วนตัว วัตถุประสงค์การขอวีซ่า และสถานที่พำนักในศรีลังกา โดยช่องที่มี * นั้นห้ามเว้นว่าง โดยต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งแต่ละช่องนั้นให้เรากรอกรายละเอียดตามนี้ครับ

ส่วนที่ 1 ให้กรอกข้อมุลส่วนตัวของเรารหรือข้อมูลผู้เดินทางหลัก

Surname/Family Name          : นามสกุล

Other/Given Names                 : ชื่อจริง

Title                                             : เลือกคำนำหน้าชื่อ เช่น Mr.

Date of birth                             : เลือกวันเดือนปีเกิด

Gender                                        : เลือกเพศ

Nationalilty                               : เลือกสัญชาติ

Country of birth                       : เลือกประเทศที่เกิด

Occupation                                : ใส่อาชีพ

Passport number                     : ใส่หมายเลขพาสปอร์ต

Passport Issued Date              : เลือกวันที่ออกพาสปอร์ต

Passport Expiry Date              : เลือกวันหมดอายุพาสปอร์ต

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้กรอกข้อมูลของเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ติดตามไปกับเรา (หากไม่มีเด็กไปด้วยก็ให้ข้ามส่วนนี้ไปเลยครับ)

หากมีเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ติดตามไปด้วยให้ติ๊ก Enable ในส่วนหัวข้อ Child information in parent’s passport จากนั้นก็กรอกข้อมูลของเด็กตามนี้

Surname/Family Name           : นามสกุล

Other/Given Names                 : ชื่อ

Date of Birth                              : วันเดือนปีเกิด

Gender                                         : เพศ

Relationship                               : เลือกความสัมพันธ์ของเรากับเด็ก

จากนั้นก็กดปุ่ม Add child โดยเด็กที่ไปกับเราต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกคน (ใส่ทีละคนและกด Add child จนกว่าจะครบทุกคน)

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ให้เราใส่ข้อมูลการเดินทาง

Intended Arrival Date : วันที่เราคาดว่าจะไปถึงศรีลังกาวันแรก

Purpose of Visit            : เลือกวัตถุประสงค์ในการไปศรีลังกา หากไปท่องเที่ยวให้เลือก “Sightseeing and Holidaying”

Port of Departure         : สนามบินต้นทางที่เราจะเดินทางไปศรีลังกา เช่น Bangkok

Airline/Vessel                : สายการบินที่เราใช้เดินทาง

Flight/Vessel Number : หมายเลขเที่ยวบิน

ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลที่อยู่ของเราที่ประเทศไทยและข้อมูลที่พักเราที่ศรีลังกา

Address Line 1         : ใส่ที่อยู่ของเราในประเทศไทย (บรรทัดที่ 1)

Address Line 2         : ใส่ที่อยู่ของเราในประเทศไทย (บรรทัดที่ 2)

City                              : อำเภอ/เขต

State                            : จังหวัด

Country                      : เลือกประเทศ

Address in Sri Lanka     : ใส่ข้อมูลโรงแรมที่พักเราในศรีลังกา หากไปพักหลายเมือง หลายโรงแรม ให้เลือกโรงแรมแรกที่เราจะเช็คอินก็ได้

Email Address                 : อีเมล์ของเรา (เพื่อใช้รับอีเมล์คอนเฟิร์ม E-Visa)

Telephone Number        : หมายเลขโทรศัพท์บ้าน (หากไม่มีเบอร์บ้านให้ใส่เบอร์มือถือ)

Mobile Number               : เบอร์มือถือ

Fax Number                     : เบอร์แฟกซ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 5 เป็นส่วนที่ให้เรากรอกข้อมูลวีซ่าศรีลังกาหากเราเคยมี โดยเป็นคำถามแบบ Yes/No ให้เราตอบตามจริงไป

Do you have a valid residence visa to Sri Lanka?

“คุณมีวีซ่าสำหรับพำนักถาวรในศรีลังกาอยู่แล้วหรือไม่”

Are you currently in Sri Lanka with a valid ETA or obtained an extension of visa?

“คุณมี E-Visa ศรีลังกาอยู่แล้ว หรือ ต้องการยืดอายุของวีซ่าเดิมใช่หรือไม่”

Do you have a multiple entry visa to Sri Lanka?

“คุณมีวีซ่าสำหรับใช้เข้า-ออกศรีลังกาได้หลายครั้งอยุ่แล้วหรือไม่”

หลังจากที่ใส่ข้อมูลครบแล้วก็ให้เรากรอกตัวเลขให้ตรงกับที่แสดงในรูปภาพด้านท้ายสุด เพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่ Robot และให้ติ๊กยืนยันว่าข้อมูลที่เราใส่ทั้้งหมดเป็นความจริงที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความ I would like to confirm the above information is correct

จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

5

6. หลังจากที่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกไปอีกครั้ง ซึ่งหากทุกอย่างถูกต้องเราก็คลิกที่ปุ่ม Confirm ได้เลย

6

7. จากนั้นระบบจะให้เราเลือกวิธีจ่ายค่า E-Visa โดยราคาสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Single entry ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 30 วันอยู่ที่ คนละ 35 USD (ประมาณ 1,250 บาท) สามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเครดิตแบบ Master Card, Visa หรือ Amex โดยการคลิกที่ประเภทบัตรที่เราจะใช้ชำระ

7

8. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเราและดำเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อย

8

9. เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งยืนยันและส่งเอกสารการรับเงินมาให้เราทางอีเมล์ ในระหว่างนี้ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าของเรา ซึ่งสำหรับผมนั้นใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงก็ได้รับอีเมล์มาว่า E-Visa ได้รับอนุมัติแล้ว จากนั้นก็พิมพ์ใบ E-Visa นี้ติดตัวไว้ตอนที่เดินทางไปศรีลังกา เพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราสามารถเข้าไปเที่ยวศรีลังกาได้แล้ว (เห็นมั้ยล่ะ…ง่ายฝุดๆ 😀 )

9

10

          เมื่อเราเดินทางไปถึงศรีลังกาตอนเครื่องลงแล้วให้เราเดินไปที่เคาน์เตอร์ที่มีแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง (Immigration form) วางไว้แล้วให้เราหยิบมากรอกข้อมูล ซึ่งบางเที่ยวบินอาจจะมีแบบฟอร์มนี้แจกให้เรากรอกตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วก็ได้

Immigration from LK

ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองของศรีลังกาและวิธีการกรอก

     จากนั้นเมื่อเรามีพาสปอร์ตและแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้เลย ทางนั้นเขาจะมีข้อมูลวีซ่าของเราอยู่ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะของเรียกดูเอกสารต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ใบจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินขากลับ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรพิมพ์เอกสารเหล่านี้ติดตัวไปด้วยในกรณีที่โดนถาม ซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่ ตม. ก็จะติดสติกเกอร์แทนวีซ่าที่เล่มพาสปอร์ตเราครับ และก็จะประทับตราให้เรา อันเป็นหลักฐานว่าเราผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องและครบถ้วน

11.JPG

สติกเกอร์แทนวีซ่าที่ทางเจ้าหน้าที่ ตม. ของศรีลังกาติดให้ที่เล่มพาสปอร์ต พร้อมประทับตราตรวจคนเข้าเมือง

          ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการขอ E-Visa ศรีลังกาที่ผมรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ตรงขณะที่ผมกำลังวางแผนไปศรีลังกาครับ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูล ณ ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2016 ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนปลงได้ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของกระบวนการขอ E-Visa หรือกฏเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่า ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบก่อนที่จะวางแผนไปเที่ยวศรีลังกาทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัพเดตที่สุด ป้องกันความผิดพลาดที่อาจตามมาครับ

หมายเหตุ

     รีวิวที่ผมทำขึ้นมานี้ เป็นเพียงการแนะนำแนวทางและวิธีการยื่นวีซ่าศรีลังกาแบบออนไลน์เท่านั้น การยื่นเอกสารหรือกระบวนพิจารณาวีซ่าหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งต่างวัยต่างอาชีพต่างสถานะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไป ทางผมไม่สามารถชี้แจงระบุได้ทั้งหมดว่าแต่ละคนต้องใช้อะไรบ้าง และต้องมีรายละเอียดอย่างไร เพียงแค่รีวิวเสนอแนวทางอละวิธีการโดยรวมในการยื่นวีซ่าออนไลน์เท่านั้น ส่วนการอนุมัติวีซ่าหรือกระบวนการอื่นๆ ในการพิจารณาวีซ่า รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอให้ศึกษาข้อมูลอัพเดตจากเว็บไซต์ของทางการก่อนทุกครั้งครับ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SHIPY SIWARIT TIASUWATTISETH : เขียน

https://www.facebook.com/shipyshipdotcom

Advertisement

48 thoughts on “[Review] ยื่นวีซ่าศรีลังกาออนไลน์ (E-VISA)…ไม่ยาก !!

 1. มีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ค่ะ
  คือจะไปหาเพื่อน เพื่อนบอกว่า ให้จอง โรงแรมไหมเพราะถ้าใส่ที่อยู่เพื่อนไปมันจะไม่น่าเชื่อถือป่าว
  ให้ไปจองโรงแรมแล้วค่อย ยกเลิก
  ประเด็นคือ สมมุติหนูจอง รร วันนี้ แล้วกรอกข้อมูล วีซ่าปุ๊ปวันรุ่งขึ้นยกเลิกเลยได้ไหมค่ะ

  Like

 2. ทำวีซ่าแร้วไม่ได้เดินทางเราสามารถทำใหม่ได้ไหม แต่ระยะเวลาวีซ่ายังไม่หมด แร้วเราสามารถอยู่ได้นานสุดกี่วัน

  Like

  1. Visa มีอายุ 30 วัน
   ต้องใช้ก่อนวันหมดอายุที่แสดงมาในอีเมล์ใบตอบรับ visa ครับ
   และอยู่ได้นานสุด 30 วัน นับจากวันที่เดินทางไปถึง
   เช็ควันเดินทางกับวันหมดอายุในวีซ่าก่อนครับ ว่าไปถึงก่อนวีซ่าหมดอายุหรือไม่

   Like

 3. รบกวนค่ะ ถ้าเรายื่นวีซ่าให้กับบุคคลอื่น สามารถใช้บัตรเครดิตของเราในการจ่ายค่าวีซ่าไหมคะ และการรับ e-visa สามารถใช้ email ของเราได้หรือไม่ (กรณีที่ยื่นให้บุคคลอื่น) ขอบคุณค่ะ

  Like

  1. ได้ครับ
   ขอให้ชื่อที่ใส่ไปตรงกับพาสปอร์ต และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางถูกต้อง
   ทางนั้นไม่ได้ขอตรวจบัตรเครดิตครับ

   Like

 4. ต้องใช้รูปถ่ายของเรามั้ยคะ
  จะเดินทางเดือนกันยายน2560
  ทำล่วงหน้าได้มั้ยคะ

  Like

 5. วัน เสาร์ อาทิตย์ ขอ ออนไลน์ได้ไหมครับ
  ลองทำหลายรอบแล้วครับ

  Like

  1. จริงๆ ยื่นได้ครับ
   แต่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เปิดมาวันจันทร์ เพื่อพิจารณาและอนุมัติวีซ่า

   Like

 6. ให้เพื่อนออนไลน์ให้ได้ไหม. พอดีจะให้เพื่อนทำให้ ทำไม่เป็น. ต้องขอก่อนเดินทางกี้วันคะ. พอดีไม่รุ้จริงๆคะ. กำลังจะไป26นี้

  Like

  1. ได้ครับ ใส่ข้อมูลเราให้ถูกก็พอ
   เพื่อความปลิดภัย ควรขอก่อนเดินทางจริงอย่างน้อย 10 วัน ครับ

   Like

 7. ถ้าเราเดินทางจากไทย แล้วไปเปลียนเครื่องที่ KUL แล้วจากนั่นค่อยบินเข้า CMB
  เราควรใส่ Port of Departure เป็น BKK หรือ KUL
  และ Flight/ Vessel Number ควรใส่ ไฟลท์อันไหน ลองคีย์ใส่ 2 อัน ระบบไม่ให้ (จำกัดตัวอักษรไว้)
  รบกวนด้วยค่ะ เขียนอีเมล์ไปถามทางนู้น ตั้งแต่วันก่อน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมา

  Like

   1. ขอบคุณค่ะ จริงๆ ก็คิดงั้น แต่เพื่อนไปคิดว่าเป็น BKK จริงๆ คิดว่า ตม เขาอยากรุ้ว่าเราบินจากไหนก่อนเข้าประเทศเขามากกว่าจะอยากรุ้ว่าต้นทางเรามาจากไหน
    และอีกอย่างก็เห็นของคุณลงเป็น KUL ใช้ Malindo Air ก็สงสัยว่าคุณใช้รูทเดียวกับดิฉัน หรือทำงานที่ KUL

    Like

 8. เคยทำงานที่ศรีลังกามา1ปีแล้ว ตอนนี้กลับมาเมืองไทยได้1เดือนแล้ว แต่จะกลับไปอีกครั้งเพราะมีแฟนอยู่ที่ศรีลังกา เราสามารถขอวีซ่ากลับไปใหม่ได้อีกไหมคะ? เรามีเพนจะแต่งงาน แล้วสามารถอยู่ได้แก่วันคะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ? ขอบคุณคะ

  Like

  1. ถ้าเป็นออนไลน์วีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วันครับ
   และเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนระยะสั้นเท่านั้น

   แต่ถ้าวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าระยะยาว อันนี้ผมไม่มีข้อมูลครับ

   Like

 9. วีซ่าออนไลน์ สามารถจ่ายผ่านบัตรเดบิตของ SCB ได้ไหมค่ะ

  Like

 10. ยื่นไปแล้วค่ะ แต่ยังไม่เห็นส่งวีซ่ากลับมาทางอีเมลเลย โทรไปถามตามเบอร์ที่แจ้งตอนจ่ายเงินเสร็จ เจ้าหน้าที่บอกต้องเช็คที่สถานฑูต ทำยังไงดีค่ะ สมัครปแล้วสี่วันยังไม่ได้ใบกลับมาเลย

  Like

  1. ปกติเค้าใช้เวลาไม่เกิน สองวันทำการ
   แต่ที่คุณบอก สี่วัน นี่รวมเสาร์อาทิตย์ด้วยมั้ยครับ

   แล้วหลังจากที่จ่ายเงินไป มีเมล์ตอบรับมามั้ยครับ ว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

   Like

 11. ถ้าไปพักที่บ้านเพื่อน5วันแรกแล้วไปพัก โรงแรม อีก 5วันกลังแบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  Like

  1. ตรง ADDRESS IN SRI LANKA ให้กรอกที่อยู่บ้านเพื่อนครับ เพราะเป็นที่แรกที่เราไปพัก
   และเตรียมทั้งหนังสือรับรองจากเพื่อนที่ยืนยันให้เราเข้าพัก และ Booking ของโรงแรม ไปด้วยทั้งคู่นะครับ เผื่อโดน ตม. สุ่มถาม

   Like

 12. โทษนะคะ คืออายุแค่ 17 ปี แต่อยากไปเที่ยวที่ ศรีลังกาคนเดียวคะ มีพาสปาร์ตแล้วละเคยไปเที่ยว ลาวละกัมพูชาคนเดียวแล้ว เพราะเพื่อนๆหรือพี่ๆไม่มีใครว่างไปด้วยเลย ละจะทำวีซ่า ออนไลน์ได้ไหมคะ และมีผลจะผ่านตม.ไหมคะ เพราะอายุยังน้อยละไปคนเดียว รบกวนสอบถามหน่อย

  Like

  1. ปกติวีซ่าศรีลังกาแค่จ่ายเงินก็ผ่านแล้ว แทบไม่ตรวจอะไรเลย
   แต่อายุ 17 ปี เดินทางคนเดียวไม่ชัวร์ว่าจะอนุมัติมั้ย
   ที่สำคัญคือ อายุแค่ 17 ปี โรงแรมมักจะไม่ยอมให้เช็คอินสิครับ ต้องมีคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ไปด้วย

   Like

 13. สอบถามค่ะพอดีไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับอะไรมาเลยค่ะจะต้องทำยังไงค่ะ

  Like

  1. สมัครไปนานยังครับ
   และอีเมล์ที่ให้ไปถูกต้องหรือไม่
   หรือลองไปเช็คที่ spam mail หรือ junk mail
   หากไม่เจอ
   ลองเมล์ไปถามทางนั้นดูดีกว่าครับ สถานะถึงไหนแล้ว แจ้งชื่อ-สกุลและเลขพาสปอร์ตที่เราใช้สมัครไปให้เค้าตรวจสอบ

   Like

 14. ข้อมูลในเพจนี้มีประโยชน์มากเลย … ขอบคุณนะคะ
  เพิ่งเคยยื่น online แบบนี้ครั้งแรก >> 2 นาที หลังจากได้รับเมลล์แจ้ง status ก็อนุมัติวีซ่าแล้ว
  คือ แอบงง ตรงที่พิจารณาไว มากกกกกก..

  Like

 15. ขอบคุณข้อมูลมากนะค่ะ มีประโยชน์มาก เพราะกำลังศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางไปศรีลังกาครั้งแรก

  Like

  1. ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลกำลังจะไปเดือนหน้าเลยศึกษาไว้ก่อน คือ ภาษาเราไม่แข็งแรง ถ้าไปจะมีปัญหาเยอะมั้ยคะ และ เราจะไปพักบ้านเพื่อน ต้องทำไงคะ

   Like

   1. ภาษาไม่แข็งไม่เป็นไรครับ วางแผนให้ดีว่าแต่ละวันไปไหน ไปยังไง ก็สบายแล้ว
    หากไปพักบ้านเพื่อนก็ใส่ที่อยู่ที่ศรีลังกาเป็นบ้านเพื่อนครับ

    Like

 16. ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆค่ะ เพราะทีแรกกังวลเรื่องขอวีซ่าอยู่เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ

  Liked by 1 person

 17. วางแผนจะไปศรีลังกาเดือนตุลานี้โดยไปกันเองค่ะ อ่านคำแนะนำเรื่องการทำวีซ่าแล้วเป็นประโยชน์มากค่ะ คิดว่าจะยื่นวีซ่าตามคำแนะนำ แต่อยากถามว่าถ้าไปกัน 10 คนจะยื่นวีซ่ายังไคะ ยื่นทีละคนหรือเปล่า หรือต้องยื่นพร้อมกันทั้ง 10 คน… ขอบคุณมากค่ะ

  Like

 18. ขอสอบถามนะคะ เราต้องจองตั๋วก่อนถึงจะขอวีซ่าใช่มั้ยคะ กังวลมากๆเลยค่ะ

  Like

 19. จำเป็นต้องปริ้นเอกสาร E-VISA ใช่มั้ยคะ

  Like

  1. จริงๆ ไม่ต้องใช้ครับ ทังตอนเช็คอินขึ้นเครื่องขาไป (เพราะคนไทยขอ VOA ได้) และ ตอนผ่าน ตม. ศรีลังกา (เพราะทุกอย่างอยู่ในคอมของ ตม. แล้ว)
   แต่ควรจะมีติดตัวไว้เผื่อโดนถามหา

   Like

 20. ได้ยินว่ามีการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าถึงสิ้นเดือนมค.63 พอดีจะเดินทางสิ้นเดือนมีค.63 เราสามารถขอถายในเดือนมค.นี้ได้เลยมั้ยค่ะ และสามารถขอล่วงหน้าได้กี่วันค่ะ

  Like

 21. ใชช้เป็นวีซ่าเดบิต ชำระได้มั้ยค่ะ

  Like

 22. ได้รับวีซ่าแล้ว แต่วันเกิดผิดติดต่อทางไหรได้บ้างครับ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.